Συντονιστές- Εκπαιδευτές

Ακαδημαϊκή Επιτροπή

Απόστολος Βανταράκης
Καθηγητής, Παν/μιο Πατρών

O Απόστολος Βανταράκης έχει πτυχίο Βιολογίας από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Κατέχει M.Sc στη Γενετική από το UCS, Wales, UK. Έχει εξειδίκευση στην Επιδημιολογία από το EEPE. Έχει μεταδιδακτορική εμπειρία στη Μικροβιολογία τροφίμων. Έχει εργαστεί ως Επίκουρος Καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και στην Επιθεώρηση Εργασίας/Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικών Κινδύνων Δυτικής Ελλάδος. Έχει την επιστημονική ευθύνη σε πολλά ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς και ελληνικούς φορείς. Είναι εμπειρογνώμονας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ιολογία τροφίμων) και του ΕΣΥΔ (διαπίστευση εργαστηρίων για τη διενέργεια μοριακών αναλύσεων). Είναι εκπρόσωπος του ΕΛΟΤ στην Τεχνική Επιτροπή του Παγκόσμιου φορέα Τυποποίησης CEN και της ΓΓΕΤ σε πρόγραμμα COST. Είναι Πρόεδρος της Πανελλήνιας Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Μικροβιολογικής Ποιότητας των Υδάτων, μέλος της ΠΕΒ και μέλος του ECOCITY.

Αθηνά Μαυρίδου
Ομότιμη Καθηγήτρια Περιβαλλοντική Μικροβιολογίας
αφ Καθηγήτρια ΠΑΔΑ

Ομότιμη Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, αφυπηρετήσασα Καθηγήτρια ΠΑΔΑ, Επιστημονική Συνεργάτης Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι διδάκτωρ στο αντικείμενο της Μικροβιολογίας του νερού. Έχει διδάξει προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές σε πολλά πανεπιστήμια και έχει επιβλέψει διδακτορικές διατριβές στο θέμα της ποιότητας και διαχείρισης του νερού σε σχέση με την δημόσια υγεία και με έμφαση στα νερά κολύμβησης.
Ως εμπειρογνώμονας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχει διοργανώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια σε πολλές χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου και έχει συνδράμει στην διοργάνωση μικροβιολογικών περιβαλλοντικών εργαστηρίων. Έχει συγγράψει κατευθυντήριες οδηγίες για την ποιότητα των νερών κολύμβησης για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Έχει διοργανώσει πολλά εθνικά και διεθνή σεμινάρια και συνέδρια εντός και εκτός Ελλάδος, με έμφαση στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Έχει συντονίσει πολλά ερευνητικά προγράμματα σε σχέση με την ποιότητα νερού και λυμάτων με σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Υπήρξε στέλεχος του ΕΣΥΔ σε σχέση με την διαπίστευση μικροβιολογικών μεθόδων σε περιβαλλοντικά δείγματα και μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων.

Σοφία Ριζοπούλου
Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Η Σοφία Ριζοπούλου υπηρέτησε για 40 χρόνια την εκπαίδευση και την έρευνα στο Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Είναι διδάκτωρ στο αντικείμενο της Βιολογίας φυτών. Επίσης ήταν Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό (ΣΕΠ) διδάσκοντας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) για 7 χρόνια. Είναι η εισηγήτρια και επιστημονικώς υπεύθυνη για το σύντομο πρόγραμμα σπουδών «Βιομιμητική Τεχνολογία».
Απέκτησε σημαντική ερευνητική και εκπαιδευτική εμπειρία ως υπότροφος σε ανώτατα ιδρύματα της αλλοδαπής, όπως τα Πανεπιστήμια Freiburg και Bielefeld (Γερμανία), Edinburgh, Lancaster και Oxford (UK), Lisbon (Πορτογαλία), Kuwait (Κουβέιτ), Penn State University και Harvard (ΗΠΑ). Το ερευνητικό έργο της υποστηρίχτηκε οικονομικά από το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Πολιτισμού και Εθνικούς οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνή ιδρύματα όπως το ίδρυμα Fulbright (research award), η Royal Society (UK), το Βρετανικό Συμβούλιο και η Γερμανική Ακαδημία Επιστημών (DAAD).
Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή και εθνικά συνέδρια, σεμινάρια και workshops, και υπήρξε κριτής ερευνητικών προγραμμάτων και επιστημονικών εργασιών. Έχει συμβάλει διοικητικά στο έργο και ιδιαίτερα στην εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου. Έχει επιβλέψει πολλές διδακτορικές διατριβές και εκατοντάδες διπλωματικές εργασίες. Έχει δημοσιεύσει αρκετά βιβλία και πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων και άρθρων σε έγκριτα περιοδικά. Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο της δίνονται στην ιστοσελίδα: http://publicationslist.org/sophia.rhizopoulou.

Συντονιστική Επιτροπή